Čišćenje zgrade

Čišćenje zgrade obuhvata:

  • čišćenje stepeništa
  • čišćenje kabine lifta
  • pranje stakala
  • brisanje gelendera
  • brisanje poštanskih sandučića