Upravljanje zgradama

Pod upravljanjem zgradom podrazumevaju se svi organizacioni poslovi i aktivnosti koje kontinuirano obavlja izabrano ili postavljeno lice u svrhu rukovodjenja zgradom.

Poslovi upravnika zgrade su da:

-zastupa i predstavlja stambenu zajednicu;
-podnosi prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica;
-podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika u skladu sa clanom 17.stav 8 zakona;
-istice resenje o registraciji Stambene zajednice na vidno mesto u zgradi;
-vrsi popis posebnih,zajednickih i samostalnih delova i vrsi njihovo oznacavanje;
-uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova ,vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednicki ili posebni delovi zgrade izdati u zakup;
-izvrsava odluke Stambene zajednice;
-na osnovu odluke skupstine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaze sredstvima sa tekuceg racuna stambene zajednice,u skladu sa propisima kojima se uredjuje otvaranje,vodjenje i gasenje tekucih racuna;
-predlaze skupstini Stambene zajednice program odrzavanja i stara se o njegovoj realizaciji;
-organizuje radove hitnih intervencija;
-organizuje izvodjenje radova na zajednickim delovima zgrade
-vodi evidenciju o prihodima i rashodima Stambene zajednice;
-podnosi skupstini Stambene zajednice izvestaj o radu
-stara se o odrzavanju zemljista koje sluzi za redovnu upotrebu zgrade
-prima prijave kvarova ili drugih problema
-na osnovu primljene prijave obavestava nadlezni organ o problemu
-evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema;
-predlaze skupstini stambene zajednice visinu naknade za odrzavanje zajednickih delova zgrade;


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/absuprav/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277