Česta pitanja

1. Koliki je rok za zavrsetak radova na pretvaranju vešernice u stan?

  • Ne duzi od 5 godina.

2. Da li je krov iznad posebnog dela zgrade-stana zajednicka ili privatna svojina?

  • Krov se ubraja u zajedničke delove zgrade. Dakle krov je zajednička svojina.